Om Dokus

Nyheter

Nye krav til fakturaer

Nye bestemmelser sier at alle aksjeselskaper skal ha med ordet "Foretaksregisteret" på fakturaer som sendes.

I Dokus kan du nå under innstillinger velge om du ønsker at ordet "Foretaksregisteret" skal stå på fakturaene du sender ut. Ordet vil stå øverst på fakturaen i forbindelse med organisasjonsnummeret ditt.

Nyttige nøkkeltall og bedre filtrering


Vi jobber hele tiden med å gjøre Dokus bedre, og nå lanserer vi tre nyheter som gjør hverdagen enklere for Dokus-bedrifter.

Filtrering og nøkkeltall

Filtrering og nøkkeltall

Med forberedret sortering og filtrering er det enkelt og greit å finne igjen bilag og fakturaer når du trenger de. Vi har blant annet utvidet filtreringen av bilag, og har gjort det enklere å filtrere fakturaer på dato.

Du får nå alltid presentert nyttige nøkkeltall som viser totale inntekter og utgifter i alle oversiktene, og tallene vises på samme måte for fakturaer, bilag og førte timer.

Inntektsbilag

I tillegg til fakturerte inntekter har mange organisasjoner inntekter som kommer inn på konto uten at det sendes en faktura i forkant. Eksempler på slike inntekter er opptjente renter som jevnlig settes inn på konto, inntekter fra salg i App Store eller fra internett-annonsering, eller om man mottar en kreditnota fra en leverandør.

Inntektsbilag i Dokus

Disse inntektene kan nå enkelt registreres som inntektsbilag i Dokus. Inntektene blir automatisk synlige i pulsen, og du får samlet de trygt sammen med de andre bilagene.

Flere MVA-satser i bilag

Flere MVA-satser i et bilag

En kvittering fra en matbutikk vil for eksempel ofte ha både 25% og 15% moms. Tidligere har det vært vanskelig å registrert disse bilagene godt i Dokus, siden man kun har ført totalbeløpene i netto- og bruttofeltene.

Ved å fordele beløpene på riktige MVA-satser kan vi lage bedre rapporter, få til gode integrasjonsmuligheter med andre systemer og tilby spennende ny funksjonalitet i tiden fremover.

Husk å følge med på Facebook og Twitter for flere oppdateringer, tips og diskusjon.

Hilsen Dokus-teamet