Funksjoner

Føre timer for flere personer

Føre timer for flere personer

Dokus gjør det enkelt å registrere timer for alle dine prosjekter, og alle i bedriften kan registrere sine egne timer.

Oversikt over førte timer

Timelister på 1, 2, 3!

Lei av å føre timelistene på papirlister eller i rotete Excel-ark? Dokus gjør det enkelt å løpende notere timer på forskjellige prosjekter. (Timeføring på flere personer gjelder ikke for brukere av Dokus Mini.) Alle bedrifter som selger timer er pliktige til å føre alle timer, også interntid. I Dokus har vi lagt stor vekt på at føring av timer skal være raskt og enkelt.

Lag fakturaer fra timene

Gjør en enkel filtrering av ønskede timer og lag en faktura med ett klikk. Timene kan markeres som fakturert, så du til en hver tid vet hvilke timer du har fakturert. Du kan også lage en PDF-fil av timene som kan gis til kunden.

Brukere med begrenset tilgang

I Dokus kan du velge at en bruker kun har tilgang til egne timer. De får ikke tilgang til å se fakturaer, bilag og andres timer, som man noen ganger ikke ønsker å dele med alle ansatte.